top of page

Wie zijn wij?

De Koos de Koala Stichting is opgericht om kinderen in het basisonderwijs te leren hoe ze goed voor onze aarde kunnen zorgen. Op dit moment heeft het klimaat en onze aarde nog een zeer beperkte plek in het basisonderwijs en het wordt tijd dat daar verandering in komt! De aarde een plekje geven in het onderwijs is een belangrijk taak voor al onze generaties. 

 

Op eigen initiatief wordt er al veel gebruik gemaakt van Koos in de klas, maar nog niet in de juiste vorm. Er is nu behoefte aan een interactief lesprogramma waarin kinderen en hun families op een toegankelijke manier in aanraking komen met grote milieuthema’s en ze leren over het veranderende klimaat. Door kinderen meer te leren over de aarde en te inspireren maken we ze onderdeel van de oplossing.

Dat noemen we ‘AardeWijs’.

Aardewijs in de klas

De Koos de Koala Stichting bestaat uit een jong en ambitieus team van creatieven, producenten, communicatie professionals en ervaringsdeskundigen met een passie voor onze planeet en een sterke drive om zoveel mogelijk kinderen en ouders te bereiken met onze missie. Daarnaast betrekken we in alle fasen van het project experts en partners op het gebied van (digitaal) onderwijs, klimaat en duurzaamheid.

HET BESTUUR

Team

Het team

List Title

naam stichting

Koos de Koala Stichting

ANBI gegevens

De Koos de Koala stichting heeft een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

Een ANBI status krijg je als goed doel van de belastingdienst. Om door de Belastingdienst als ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de activiteiten van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier belang dienen. Het grote voordeel is dat je geen belasting betaalt over de gift aan de Koos de Koala Stichting. 

RISN nummer / KVK nummer:

862940710 / 83631151

Bankgegevens Triodos

IBAN: NL18TRIO0320363457

Contactgegevens:

Postadres: Paramariboplein 42-3, 1058 AT, Amsterdam

Telefoonnummer oprichter L.J.C. Jansen +31 6 45 76 21 90

E-mail: info@koosdekoala.nl

doelstelling:

De Koos de Koala Stichting heeft als missie om kinderen in het basisonderwijs te leren hoe ze goed voor onze aarde moeten zorgen. Dit wordt gestimuleerd door een interactief lespakket te ontwikkelen en te verspreiden waarmee het klimaat de prioriteit krijgt die het verdient. Het creëren van bewustzijn hierover is de eerste stap naar verandering en actie.

De Stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en bewustwording van kinderen op het gebied van natuur en klimaat en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

beloningsbeleid:

Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden. Enkel als er onkosten worden gemaakt, zal er sprake zijn van een vergoeding. 

 

De stichting heeft momenteel geen betaald personeel in dienst, mocht dit in de toekomst veranderen zal dat vermeld worden en transparant gemaakt worden in het financiële jaarverslag.

Beleidsplan:

Klik hier voor de hoofdpunten uit het beleidsplan 2021-2025 van de stichting.

bottom of page